SNCU

De SNCU is opgericht door werkgeversorganisaties (ABU en NBBU) en werknemersorganisaties (FNV, CNV, LBV en De Unie) in de uitzendbranche. Namens deze organisaties houdt de SNCU toezicht op naleving van de uitzend- CAO. Hierbij wordt intensief samengewerkt met verschillende instanties. De kerntaken van de SNCU bestaan uit het geven van voorlichting over de CAO voor Uitzendkrachten en het bevorderen van naleving van de uitzend- CAO.

Voorlichting
De SNCU geeft voorlichting en uitleg over de uitzend- CAO. Onder andere via de telefonische helpdesk, de website, publicaties, gedrukte en online media. Iedereen die te maken heeft met de uitzendbranche kan de helpdesk bellen. Hier wordt gebruikt van gemaakt door uitzendkrachten, uitzendbureaus, hun opdrachtgevers en bijvoorbeeld ook de vakbonden, accountantskantoren, advocatenkantoren en gemeenten.

Handhaving
De SNCU houdt toezicht op naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Als uit onderzoek blijkt dat een uitzendbureau zich niet aan de CAO houdt, krijgt het eerst de kans zijn fouten te herstellen. Het uitzendbureau wordt door de SNCU geïnformeerd over de wijze waarop dit dient te gebeuren. Een uitzendbureau moet aantonen dat de CAO wordt nageleefd. Als een uitzendorganisatie niet meewerkt aan het onderzoek of weigert haar fouten te herstellen, treedt de SNCU op. Via een juridische procedure kan medewerking tot herstel van overtredingen via de rechter worden afgedwongen.

GreenFingers Uitzendbureau voldoet aan de voorwaarden.