NEN 4400-114400-1N 4400-1

NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen. Hierbij worden eisen gesteld aan de onderneming zelf, maar ook aan de personeels-, loon- en financiële administratie.
Dit houdt in dat de onderneming gecontroleerd wordt op de afdracht, aangifte en de loonbetaling van uitgezonden werknemers. Het doel hiervan is het risico voor opdrachtgevers op boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties beperken. GreenFingers Uitzendbureau voldoet aan de voorwaarden.

SNA CERTIFICAAT